KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH LÀO CAI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,143

Ngày đăng: 13/07/2017

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH LÀO CAI

Sáng 13-7, khai mạc Kỳ họp tứ tư – Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?