KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,608

Ngày đăng: 13/07/2017

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX

Sáng 13-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khai mạc kỳ họp thứ 5 hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm 2017 và bàn giải pháp thực hiện cũng như thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?