KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH CÀ MAU

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,470

Ngày đăng: 06/07/2017

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH CÀ MAU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?