MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,122

Ngày đăng: 05/07/2017

MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND

Ngày 5-7 một số tỉnh, thành phố cũng đã diễn ra khai mạc kỳ họp HĐND. Đây là kỳ họp quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội - Quốc phòng an ninh và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?