PHÚ THỌ: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,208

Ngày đăng: 11/07/2017

PHÚ THỌ: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII

Sáng 11-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?