THỪA THIÊN - HUẾ: NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐBD TỈNH KHÓA VII

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,238

Ngày đăng: 08/07/2017

THỪA THIÊN - HUẾ: NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐBD TỈNH KHÓA VII

Kỳ họp thứ 4 khóa VII của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?