GIÁM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 19,496

Ngày đăng: 30/03/2018

GIÁM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chiều qua, Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát chuyên đề tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hòa Vang về công tác thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo quy định Luật Thi hành án Dân sự

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?