GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VÀ HĐND CẤP HUYỆN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 19,663

Ngày đăng: 27/04/2018

GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VÀ HĐND CẤP HUYỆN

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp giao ban lần thứ tư với thường trực HĐND cấp huyện để đánh giá tình hình hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?