HĐND ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 4

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 19,569

Ngày đăng: 16/04/2018

HĐND ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 4

Sáng ngày 16-4, HĐND thành phố Đà Nẵng họp phiên thường kỳ tháng 4 nhằm rà soát kết quả triển khai thực hiện kết luận Thường trực HĐND trong phiên họp thường kỳ tháng 3, đồng thời, bàn phương án xử lý các khu tập thể xuống cấp trên đại bàn TP.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?