LẤY Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 20,320

Ngày đăng: 19/04/2018

LẤY Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 17/4, tại tỉnh Long An, Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân với sự tham gia của đại biểu, tổ đại biểu của hơn 20 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?