LÀO CAI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THỊ XÃ SAPA

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 19,730

Ngày đăng: 04/05/2018

LÀO CAI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THỊ XÃ SAPA

Chiều 4/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức kỳ họp thứ sáu (bất thường) thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính khu vực thị trấn Sapa mở rộng và thành lập thị xã Sapa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?