KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 17,226

Ngày đăng: 07/12/2020

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?