KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 22 HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA 12

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 16,564

Ngày đăng: 09/12/2020

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 22 HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA 12

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 22 HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA 12

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?