MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ HÀNH VI ĐE DỌA TUNG ẢNH CLIP NHẠY CẢM LÊN MẠNG XÃ HỘI THEO LUẬT HÌNH SỰ

Chuyên mục: HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG | Lượt xem : 11,730

Ngày đăng: 19/12/2016

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC XỬ LÝ HÀNH VI ĐE DỌA TUNG ẢNH CLIP NHẠY CẢM LÊN MẠNG XÃ HỘI THEO LUẬT HÌNH SỰ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?