HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 138: XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chuyên mục: HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG | Lượt xem : 57,309

Ngày đăng: 18/05/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 138: XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chương trình đề cập đến những vi phạm liên quan đến bình đẳng giới như việc chồng ngăn cấm vợ hoạt động kinh tế, văn hóa, văn nghệ, đánh đập vợ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?