CẦN THẲNG THẮN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,265

CẦN THẲNG THẮN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khai mạc sáng ngày 17-10 tại TP Đà Nẵng, các đại biểu thẳng thắn phân tích nhiều điểm bất cập trong 13 chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng, được Chính phủ nêu trong báo cáo Thẩm tra về phát triển kinh tế xã hội 2017 và dự kiến tăng trưởng trong năm 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?