Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 442 Ngày: 18/10/2017

Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học

Sáng ngày 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Quỹ Hanns Seidel tổ chức hội thảo về hoàn thiện chính sách, pháp luật giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?