TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA 14 CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,614

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA 14 CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Sáng ngày 23-10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội ,Thủ đô Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?