PHỎNG VẤN BÊN LỀ: GÓP Ý LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,566

PHỎNG VẤN BÊN LỀ: GÓP Ý LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Sửa đổi luật phòng chống tham nhũng cần có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và bổ sung quy định ngăn chặn hành vi tham nhũng vặt... là ý kiến của đại biểu bên hành lang Quốc hội trong phiên thảo luận sáng ngày 21-11 về Dự án luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi):

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?