THANH HÓA CẦN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH LỊCH SỬ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,530

THANH HÓA CẦN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH LỊCH SỬ

Tỉnh Thanh Hóa cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ tôn tạo, trùng tu di tích Thành nhà Hồ và phát huy giá trị văn hóa cũng như phát triển kinh tế du lịch tại những điểm di tích. Đó là một trong những nội dung được PCT QH Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần nhanh chóng triển khai trong hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành ngày hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?