TRẢ LƯƠNG THEO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,508

27/11/2017

TRẢ LƯƠNG THEO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG

Chiều nay, tại Văn phòng Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã làm việc với Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Văn phòng Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy chủ trì cuộc làm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?