CẦN RÀ SOÁT LẠI NHÂN SỰ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,234

CẦN RÀ SOÁT LẠI NHÂN SỰ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?