Đình chỉ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 1786 Ngày: 08/12/2017

Đình chỉ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?