Đình chỉ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,150

Đình chỉ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?