ĐÌNH CHỈ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỐI VỚI ÔNG ĐINH LA THĂNG VÀ ÔNG NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,679

ĐÌNH CHỈ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỐI VỚI ÔNG ĐINH LA THĂNG VÀ ÔNG NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?