KHAI MẠC PHIÊN HỌP 19 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,430

KHAI MẠC PHIÊN HỌP 19 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 19, Phiên họp sẽ kéo dài trong 3,5 ngày từ ngày 11 - 14/12 với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?