TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGÀNH KINH TẾ CÓ HÀM LƯỢNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CAO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,436

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGÀNH KINH TẾ CÓ HÀM LƯỢNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CAO

Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Đồng thời tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?