CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ NỢ CÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,160

CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ NỢ CÔNG

Sáng 20-3, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa luật này, các ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2009 cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trên hai mặt là pháp luật và công tác quản lý.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?