ĐỒNG THÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,152

ĐỒNG THÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có đợt giám sát và khảo sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?