LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,080

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Ngày 20-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?