Sơn La: Giám sát về việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,142

Sơn La: Giám sát về việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tiếp tục đợt giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016", sáng ngày 20/03, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?