Vĩnh Long: Góp ý vào dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 346 Ngày: 20/03/2017

Vĩnh Long: Góp ý vào dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?