VĨNH LONG: GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,238

VĨNH LONG: GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?