Ủy ban Thường vụ cho ý kiến dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,136

Ủy ban Thường vụ cho ý kiến dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Tiếp tục phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 21-4, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường Vụ cho ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?