CHƯA NÊN TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,086

CHƯA NÊN TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cần thiết phải nghiên cứu, xem xét để bổ sung vào đối tượng chịu thuế BVMT nhằm bảo đảm công bằng giữa các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường như xăng, dầu với than, chất tẩy rửa....cũng như có nên tăng thuế bảo vệ môi trường? Nội dung này đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luât Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?