CÒN NHIỀU BIẾN ĐỘNG CỦA XÃ HỘI TÁC ĐỘNG VÀ GÂY KHÓ KHĂN CHO PHỤ NỮ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,064

CÒN NHIỀU BIẾN ĐỘNG CỦA XÃ HỘI TÁC ĐỘNG VÀ GÂY KHÓ KHĂN CHO PHỤ NỮ

Mặc dù việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm song còn ở mức độ hạn chế, thực hiện còn mang tính hình thức, thủ tục là một trong các nội dung còn tồn tại trong công tác bình đẳng giới hiện nay. Đó cũng là nội dung phiên thảo luận cho ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?