ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TRĂN TRỞ TRƯỚC ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI KÉO DÀI CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,298

ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TRĂN TRỞ TRƯỚC ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI KÉO DÀI CỦA CỬ TRI

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228 năm 1999 của UBTVQH khoá 10 về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.Trong những năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt hiệu quả Nghị quyết trên, nhiều kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết kịp thời, nhanh chóng.Tuy nhiên, tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được giải quyết triệt để còn tồn tại 1 đến 2 trường hợp. Đây cũng là trăn trở của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ghi nhận của phóng viên THQH Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?