ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ GIANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO MỘT SỐ DỰ THẢO DỰ ÁN LUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,174

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ GIANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO MỘT SỐ DỰ THẢO DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện chương trình lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị chức năng vào một số dự án dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp tới, sáng nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi và Luật Thủy sản sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?