ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀO CAI GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,374

13/09/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀO CAI GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai vừa thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?