ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA LẤY Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,172

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA LẤY Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Chiều ngày 19/09, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?