ĐỒNG Ý ĐỂ LẠI MỘT PHẦN PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,236

ĐỒNG Ý ĐỂ LẠI MỘT PHẦN PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 14, sáng nay, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến , dự thảo Nghị định quy định về quản lý ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?