Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật thuỷ sản (sửa đổi) và Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 516 Ngày: 07/09/2017

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật thuỷ sản (sửa đổi) và Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Sáng ngày 06/09, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đón góp vào dự thảo Luật Thuỷ sản (sửa đổi) và Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?