LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO LUẬT THUỶ SẢN (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,256

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO LUẬT THUỶ SẢN (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

Sáng ngày 06/09, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đón góp vào dự thảo Luật Thuỷ sản (sửa đổi) và Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?