PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ GẶP MẶT BAN LIÊN LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU SƯ ĐOÀN 10 - QUÂN ĐOÀN 3

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,084

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ GẶP MẶT BAN LIÊN LẠC BẠN CHIẾN ĐẤU SƯ ĐOÀN 10 - QUÂN ĐOÀN 3

Chiều nay, tại nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3. Cuộc gặp mặt thể hiện sự động viên, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 nói riêng và các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cả nước nói chung.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?