CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CẦN THỰC CHẤT HƠN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,464

Ngày đăng: 27/10/2018

CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CẦN THỰC CHẤT HƠN

Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương việc triển khai các chính sách giảm nghèo chưa đi vào thực chất, chưa thực sự hiệu quả, chính sách cử tuyển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều bất cập…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?