CẦN THIẾT MỞ RỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG PCTN RA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,910

Ngày đăng: 26/10/2018

CẦN THIẾT MỞ RỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG PCTN RA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và hiệu quả công tác Phòng chống tham nhũng. Việc mở rộng phạm vi áp dụng là rất cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?