CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO NHẤT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,618

Ngày đăng: 26/10/2018

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO NHẤT

Tiếp tục ngày làm việc thứ 4 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 25-10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hặc phê chuẩn đã được công bố. Theo đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục là người được tín nhiệm cao nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?