CHƯA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN TĂNG THÊM KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC NGUỒN GỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,701

Ngày đăng: 26/10/2018

CHƯA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN TĂNG THÊM KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC NGUỒN GỐC

Trước đó, sáng 25/10 Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tranh luận của các đại biểu tại phiên thảo luận là việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý được nguồn gốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?