CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,563

Ngày đăng: 26/10/2018

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?