ĐẠI BIỂU CHO Ý KIẾN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,514

Ngày đăng: 26/10/2018

ĐẠI BIỂU CHO Ý KIẾN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để các khối cố gắng hơn nữa, những khối có kết qủa tốt tiếp tục phát huy, một số khối có kết quả thấp cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân". Đây là nhận định của các đại biểu bên hành lang nghị trường Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?