NỖ LỰC ĐOÀN KẾT THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,384

22/10/2018

NỖ LỰC ĐOÀN KẾT THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH

Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Báo cáo cho thấy mặc dù còn những hạn chế, khó khăn và trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhưng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn giai đoạn 2010 - 2015, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, quy mô nền kinh tế tăng mạnh. Tuy nhiên cần thẳng thắn nhìn nhận vào hạn chế, yếu kém của nền kinh tế để khắc phục, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?