NÔNG NGHIỆP KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CẦN ĐỀ PHÒNG RỦI RO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,630

Ngày đăng: 27/10/2018

NÔNG NGHIỆP KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CẦN ĐỀ PHÒNG RỦI RO

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đại biểu quan tâm cũng như việc thực hiện nghị quyết 32 của Quốc hội về giám sát xây dựng nông thôn mới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?