THÔNG CÁO SỐ 4 - KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,992

Ngày đăng: 26/10/2018

THÔNG CÁO SỐ 4 - KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?