TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,802

Ngày đăng: 26/10/2018

TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?